Print


Quy định mới về thời gian nhập cảnh cho người Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga .......... thuộc diện miễn thị thực

Cập nhật: 04/12/2014

Quy định mới về thời gian nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thuộc diện miễn visa thị thực đơn phương

Theo quy định tại Điều 20 về Điều kiện nhập cảnh Việt Nam của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 quy định rõ:

"Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương  miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày" (Khoản 1 Điều 20)

Theo các văn bản liên quan của Chính Phủ Việt Nam về miễn thị thực thì Việt Nam hiện tại đang miễn Visa đơn phương cho một số nước bao gồm: Công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, CH Liên Bang Nga, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch. Cụ thể:

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc.

Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển

Như vậy công dân của các nước kể trên vào Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương nếu lần kế tiếp nhập cảnh vào Việt Nam muốn được sử dụng quyền miễn visa thị thực nhập cảnh Việt Nam phải chờ ít nhất 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh khỏi Việt Nam lần gần nhất để nhập cảnh trở lại theo diện miễn thị thực.

Ví dụ một công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 01/01/2015 theo diện miễn thị thực đơn phương dưới 15 ngày, ngày 10/01/2015 công dân người Hàn Quốc này xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tuy nhiên sau khi về Hàn Quốc người này muốn nhập cảnh lại Việt Nam theo diện miễn thị thực dưới 15 ngày thì ít nhất 30 ngày sau (tức ngày 10/02/2015) người này mới có thể nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực mà Việt Nam đơn phương giành cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của Hàn Quốc.

Để được tư vấn và trợ giúp thông tin liên quan đến quy định mới này xin vui lòng liên hệ với Asimic để trợ giúp kịp thời trong quá trình xuất nhập cảnh.

 Để tìm hiểu về các quy định mới về Xuất Nhập Cảnh từ năm 2015 xin Click Tại Đây


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn