Print


Dịch vụ làm thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài

Cập nhật: 13/11/2013

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú dài hạn từ 1 năm tới 3 năm tùy vào từng trường hợp. Trường hợp những người lao động nước ngoài có giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam thì thời hạn tối đa xin cấp thẻ tạm trú là 2 năm theo thời hạn ghi trên giấy phép lao động, trường hợp người nước ngoài thuộc diện miễn giấy phép lao động theo quy định của Luật lao động 2013 và Nghị định 102/2013/NĐ-CP

Dịch vụ xin cấp và đăng ký thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài của Visamic bao gồm:

-          Tư vấn các quy định và thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

-          Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú dài hạn.

-          Soạn thảo toàn bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

-          Đại diện cho người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký thẻ tạm trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Khi có nhu cầu tư vấn về việc xin cấp thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với Visamic để được tư vấn và giải đáp các trường hợp liên quan đến xin cấp thẻ trạm trú cho người nước ngoài

Nếu công ty, tổ chức hoặc người thân của bạn là người nước ngoài có mong muốn đăng ký thẻ tạm trú, cư trú dài hạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để được trợ giúp.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn