Print


Công dân các nước được Việt Nam miễn visa thị thực

Cập nhật: 15/03/2022

Chính phủ Việt Nam miễn thị thực visa cho công dân của các nước: Cộng hòa Liên Bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thủy Điển, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippin, Brunei và các nước Asian khác.

VIỆT NAM MIỄN THỊ THỰC VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CỦA CÁC QUỐC GIA SAU:

1. Từ  ngày 15/03/2022 theo Nghị Quyết số 32/NQ-CP Việt Nam thực hiện việc miễn thị thực cho công dân các nước  Cộng Hòa Liên Bang Đức, Italya, Tây Ban Nha, Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên Bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Bê -la- rút

No

Countries

Days

Note

Deadline

1

Russia

15

Đơn phương

14/03/2025

2

Japan

15

Đơn phương

14/03/2025

3

South Korea

15

Đơn phương

14/03/2025

4

Norway

15

Đơn phương

14/03/2025

5

Finland

15

Đơn phương

14/03/2025

6

Denmark

15

Đơn phương

14/03/2025

7

Sweden

15

Đơn phương

14/03/2025

8

United Kingdom

15

Đơn phương

14/03/2025

9

France

15

Đơn phương

14/03/2025

10

Germany

15

Đơn phương

14/03/2025

11

Spain

15

Đơn phương

14/03/2025

12

Italia

15

Đơn phương

14/03/2025

13

Belarus

15

Đơn phương

14/03/2025

- Thời hạn được nhập cảnh và tạm trú là 15 ngày

-Điều kiện để nhập cảnh

 Công ân các nước này mang hộ chiếu phổ thông, không phân biệt mục đích nhập cảnh, được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

2. Công  đândân các nước Asian được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày, không phân biệt hộ chiếu và mục đích nhập cảnh

DANH SÁCH CÁC NƯỚC ASIAN ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM TỪ 15/03/2022

No

Countries

Days

Note

Deadline

1

Brunei

14

Song phương

Không có

2

Myanmar

14

Song phương

Không có

3

Philippines

21

Song phương

Không có

4

Campuchia

30

Song phương

Không có

5

Thailand

30

Song phương

Không có

6

Malaysia

30

Song phương

Không có

7

Singapore

30

Song phương

Không có

8

Indonesia

30

Song phương

Không có

9

Laos

30

Song phương

Không có

 


© 2023 XuatNhapCanh.com.vn