Print


Hộ chiếu phổ thông là gì?

Cập nhật: 10/06/2013

Hộ chiếu phổ thông là gì? Những ai được cấp hộ chiếu phổ thông?

Thuật ngữ "Hộ chiếu phổ thông" được sử dụng để phân biệt với các loại hộ chiếu khác là "Hộ chiếu công vụ" và "Hộ chiếu ngoại giao". Hộ chiếu phổ thông là hộ chiếu cấp cho mọi công dân và đây là một loại giấy tờ nhân thân, tùy thân sử dụng cho mục đích cá nhân tại nước ngoài hoặc trong nước với mục đích xuất nhập cảnh hoặc các mục đích cá nhân khác.

Khi làm thủ tục xuất nhập cảnh hoặc lưu trú tại nước ngoài người mang hộ chiếu phổ thông sẽ không được ưu đãi hoặc ưu tiên như những người mang hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao. 

 

Dịch vụ khác:

Dịch vụ xin visa đi Trung Quốc du lịch, lao động, công tác và thăm thân nhân.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn