Print


Đối tượng được cấp thẻ tạm trú

Cập nhật: 14/08/2021

Những trường hợp, đối tượng người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú 2021 - 2022

Đối tượng cấp thẻ tạm trú Việt Nam là người nước ngoài đang có thị thực Việt Nam và đang có tạm trú tại Việt Nam và đầy đủ các điều kiện theo quy định được cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm tuỳ vào từng đối tượng.

1. Những đối tượng được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trường hợp người nước ngoài là người lao động vào Việt Nam làm việc (có giấy phép lao động hoặc giấy phép hoạt động hành nghề tại Việt Nam)

Trường hợp này bao gồm: Chuyên gia, nhà quản lý ( Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng hoặc phó các phòng ban), lao động kỹ thuật trong các nhà máy công xưởng .....luật sư, bác sỹ, phi công, cầu thủ bóng đá .... sẽ được cấp các loại visa LĐ1, LĐ2, LS. PV.....

- Người nước ngoài là nhà đầu tư thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam hoặc của nước ngoài tại Việt Nam;

Trường hợp này bao gồm: Chủ sở hữu công ty; Cổ đông công ty cổ phần; Thành viên góp vốn công ty TNHH; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn góp công ty nước ngoài tại Việt Nam...... sẽ được cấp các loại thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3

- Người nước ngoài có vợ, chồng, cha, mẹ, con đã được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam (

- Người nước ngoài có nguồn gốc Việt Nam hoặc thân nhân là người Việt Nam (Bao gồm vợ, chồng, bố mẹ, con, ông bà....) 

- Người nước ngoài vào Việt Nam theo diện nhà ngoại giao, báo chí theo quy định về ngoại giao và luật báo chí .....

2. Những trường hợp đối tượng được cấp thẻ tạm trú sẽ được cấp những loại thẻ thẻ trú với thời hạn bao lâu?

1. Thẻ tạm trú thời hạn từ 1 năm đến 2 năm cấp cho đối tượng là  người lao động và thân nhân của họ (Thẻ tạm trú LĐ1, LĐ2, TT)

2. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 2 năm đến  10 năm cấp cho  đối tượng là nhà đầu tư, người làm ngoại giao....... (Thẻ tạm trú ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, NG3, LV1, LV2, LS, DH, thăm thân TT)


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn