Print


Việt Nam cấp thị thực, visa điện tử cho người Trung Quốc

Cập nhật: 15/08/2023

Quy định mới nhất về cấp visa điện tử  (E- Visa) cho người Trung Quốc 2023

Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 thì từ ngày 15/8/2023 Việt Nam thực hiện việc cấp thị thực điện tử (E- visa) cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có công dân Trung Quốc. Thời hạn của thị thực điện tử có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 quy định việc cấp visa điện tử đối với công dân tất cả các nước trên thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển ngành du lịch của đất nước.

Nghị quyết này áp dụng cho công dân của mọi quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Từ ngày 15/8/2023, người Trung Quốc có thể dễ dàng xin visa điện tử Việt Nam thông qua hình thức trực tuyến. Điều này mang lại nhiều cơ hội mới cho những ai muốn đến Việt Nam với mục đích du lịch, thăm thân, làm việc hoặc thực hiện các hoạt động thương mại.

Một trong những điểm quan trọng của chính sách này là thời hạn của visa điện tử, với tối đa 3 tháng. Điều này cho phép người Trung Quốc có cơ hội thăm thú và trải nghiệm Việt Nam trong khoảng thời gian có hạn. Hơn nữa, người Trung Quốc có thể nhập cảnh thông qua tất cả các cửa khẩu của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và giao lưu giữa hai quốc gia.

Việc mở cửa visa điện tử cho công dân toàn cầu, bao gồm cả người Trung Quốc, là một bước quan trọng trong hành trình thúc đẩy quan hệ quốc tế và phát triển kinh tế. Chính sách này không chỉ thúc đẩy du lịch, mà còn tạo cơ hội cho việc hợp tác thương mại, giao lưu văn hóa và giao quyền giữa các quốc gia.

Đối tượng được cấp visa điện tử bao gồm người mang hộ chiếu Trung Quốc, Hongkong, Macao.

Chính phủ Việt Nam hy vọng rằng, việc mở cửa visa điện tử sẽ thúc đẩy thêm những mối quan hệ gắn kết giữa các quốc gia, mang lại lợi ích cho cả hai bên và góp phần vào việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững và hợp tác toàn diện.

Tiêu điểm: Dịch vụ làm visa điện tử cho người Trung Quốc vào Việt Nam

Theo: https://dichvuvisa.vn/ 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn