Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ công an ban hành thông tư số  04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014.  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015


Hướng dẫn cấp hộ chiếu và giấy thông hành ở nước ngoài theo thông tư số 08/2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2013/TTLT/BCA-BNG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài 


Thông tư 07/2013/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Thông tư 07/2013/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCAngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước 


Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều

Quyết định 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều định cư ở nước ngoài


Quyết định 09/2004/QĐ-BNG - Quy chế miễn thị thực visa cho công dân Hàn Quốc, Nhật Bản

Quyết định này thay thế Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG ngày 8/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật Bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2004.


Thông tư số 02/2013/TT-BCA, ngày 05/01/2013 của Bộ Công an

Thông tư số 02/2013/TT-BCA, ngày 05/01/2013 của Bộ Công an


Sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 


Hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại


Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam