Mẫu TK15- Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC

TK15- Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC


Mẫu TK16 - Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC

TK16 - Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ ABTC


Mẫu TK17A- Giấy trình báo mất thẻ ABTC ở trong nước

TK17A - Giấy trình báo mất thẻ ABTC ở trong nước


Mẫu N8-Thẻ tạm trú (N8)

Mẫu Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu N8


Mẫu N28-Mẫu công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (N28)

Mẫu công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (N28)


Mẫu N29-Mẫu Giấy phép tham quan du lịch (N29)

Mẫu Giấy phép tham quan du lịch (N29)


Mẫu17B-Tờ khai báo mất giấy phép xuất nhập cảnh (N17B)

Tờ khai báo mất giấy phép xuất nhập cảnh (N17B)


Đơn xin thị thực Việt Nam

Đơn xin thị thực Việt Nam


Mẫu N4A-Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A)

Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A)


Mẫu N4B-Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B)

Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B)