Tờ khai, biểu mẫu xin cấp visa thị thực Hàn Quốc

Cập nhật: 04:49 PM, 19/04/2017

Biểu mẫu tờ khai/đơn xin cấp visa Hàn Quốc là tài liệu bắt buộc phải có khi làm thủ tục xin cấp visa Hàn Quốc với các mục đích, du lịch, công tác, thăm thân nhân, du học, xuất khẩu lao động ...... 

Tờ khai xin cấp visa thị thực Hàn Quốc theo quy định của Đại sứ quán Hàn Quốc (Download)

Ảnh trên tờ khai visa Hàn Quốc có kích thước 3,5cmx4,5cm, mặt nhìn thẳng, nền trắng, không đeo kính

Giấy phép lao động