Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 02:21 PM, 04/03/2015

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA 12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài  ở Việt Namban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)

 

Giấy phép lao động