Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 11:18 AM, 05/03/2015

Cục quản lý xuất nhập cảnh quy định Biểu mẫu NA 8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Biểu mẫu này dùng  cá nhân công dân người Việt Nam bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài và cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, và những trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động .....

Biểu mẫu NA8 của Cục quản lý xuất nhập cảnh quy định, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Xem thêm:

- Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

- Thủ tục xin visa thị thực Việt Nam

-  Thủ tục xin cấp visa thị thực theo diện kết hôn với người Việt Nam.

- Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam khi hết hạn

Giấy phép lao động