Mẫu N2 - Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Cá nhân hoặc công ty có thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam


Công văn gia hạn visa cho người nước ngoài

Công văn xin gia hạn visa cho người nước ngoài theo mẫu này sử dụng trong 2 trường hợp đó là trường hợp tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp bảo lãnh, mời người nước ngoài và trường hợp thân nhân bảo lãnh mời.


Mẫu TT05 - Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú.


Mẫu N19-Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực (N19)

Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực (N19)


Mẫu N7B-Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú - Mẫu N7B


Mẫu N8-Mẫu thẻ tạm trú

Mẫu thẻ tạm trú


Mẫu N9A-Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)


Mẫu N9A- Mẫu (Form) N9A ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ

Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)


Mẫu N11-Thẻ thường trú cấp cho người nước ngoài

Thẻ thường trú cấp cho người nước ngoài


Mẫu N1-Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (mẫu N1)