Nghị định mới quy định mới về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động

Cập nhật: 04:20 PM, 14/10/2013

VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT (Xem tại link này)

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về  thủ tục xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Ngày 03 tháng 5 năm 2016 Chính phủ ra Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định này quy định chi tiết về đối tượng được cấp giấy phép lao động, điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ……..

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định

 

 

Giấy phép lao động