Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử lao động nước ngoài

Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục việc làm Bộ lao động 


Danh sách bệnh viện, phòng khám làm thủ tục khám sức khoẻ cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM, CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 


Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng theo Thông tư số 23/2017/TT

Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử theo Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017


Form mẫu, tờ khai, đơn đề nghị liên quan đến việc xin cấp cấp mới, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những form mẫu, tờ khai, đơn đề nghị liên quan đến việc xin cấp cấp mới, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016


Văn bản pháp luật quy định về việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp giấy phép lao động, quản lý người lao động nước ngoài hiện nay cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam bao gồm các văn bản là Luật, Nghị định, Thông tư


Mẫu số 11 Về việc đề nghị không cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mẫu số 11 đề nghị không cấp giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.  ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 

 


Mẫu số 10 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động

Mẫu số 10 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động. Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động 


Mẫu số 9 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 9  về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH


Mẫu số 7 Đơn đề nghị xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Mẫu số 7: Đơn đề nghị xin cấp mới giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các công ty, nhà thầu, tổ chức.....


Mẫu số 5 Nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 5: Về việc nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH