Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 02:42 PM, 10/05/2016

Dịch vụ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam với mục đích làm việc hoặc thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải làm thủ tục xin cấp gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Dịch vụ tư vấn xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài của chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ tư vấn về điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo hồ sơ theo quy định 

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.

Để biết thêm về dịch vụ tư vấn và các dịch vụ có liên quan đến việc gia hạn thẻ tạm trú theo quy định xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông tin chi tiết.

(Xin vui lòng link vào những đường dẫn dưới đây để tìm hiểu từng trường hợp theo quy định của pháp luật)

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào thành lập công ty tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho trẻ em nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam.

Giấy phép lao động