Đăng ký và xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 08:11 PM, 09/04/2013


Người nước ngoài khi xin cấp lý lịch tư pháp hoặc kết hôn với công dân Việt Nam theo quy định phải đăng ký tạm trú và hồ sơ nộp tại Sở tư pháp yêu cầu phải có sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi người nước ngoài đang tạm trú.

 

 

Giấy phép lao động