Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

Khi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú yêu cầu người làm mất thẻ hoặc làm hư hỏng thẻ phải có văn bản giải trình trình bày rõ việc việc mất thẻ hoặc hư hỏng thẻ nộp kèm với bộ hồ


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động

Có giấy xác nhận thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động do Cơ quan quản lý lao động cấp (Sở lao động hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp chế xuất cấp)


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp cho người lao động nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam


Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải làm thủ tục xin cấp gia hạn thẻ tạm trú theo quy định


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho trẻ em nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam

Trẻ em là người nước ngoài Có giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác chứng minh có bố hoặc mẹ hiện tại đang công dân Việt Nam theo quy định

 


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú cấp cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam: thời gian tối đa cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài không quá 5 năm.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú


Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài ?

Điều 38, Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 quy định về thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài 


Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trước những thay đổi này Asimic luôn cập nhật và cung cấp những thông tin tư vấn kịp thời nhất về các thủ tục, điều kiện làm thẻ tạm trú theo quy định hiện hành.