Thủ tục làm, cấp lại hộ chiếu do bị mất

Cập nhật: 09:04 AM, 07/07/2013

Trong quá trình sử dụng và cất giữ hộ chiếu công dân có thể đánh mất hộ chiếu bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, có thể mất hộ chiếu ở trong nước và có thể mất hộ chiếu ở nước ngoài.

 

Khi hộ chiếu bị đánh mất công dân muốn sử dụng trở lại phải cần phải làm thủ tục làm lại hộ chiếu như sau:

1. Đơn thông báo làm mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước hoặc mất hộ chiếu ở nước ngoài

2. Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị mất 

-  Thủ tục làm lại hộ chiếu do bị mất ở trong nước

- Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị đánh mất ở nước ngoài

Giấy phép lao động