Thủ tục cấp hộ chiếu tại Bắc Giang

Cập nhật: 10:22 AM, 02/04/2013

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Bắc Giang: Phòng  xuất nhập cảnh Bắc Giang: số 51, đường Cao Kỳ Vân, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang

 

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Bắc Giang được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Bắc Giang hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.

Người dân làm hộ chiếu cấp mới, thủ tục gia hạn hộ chiếu, thủ tục cấp đổi hộ chiếu, đổi passport xin làm theo các hướng dẫn sau:

Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam cho người trên địa bản tỉnh. (Tải từ đây)

Thủ tục xin làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi 

Giấy phép lao động