Thủ tục cấp Passport tại Lào Cai

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Lào Cai : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lào Cai: hoàng liên kim tân p. kim tân Thành phố Lào Cai, Lào Cai


Thủ tục xin cấp hộ chiếu ở Lâm Đồng

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Lâm Đồng : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lâm Đồng: Ngô Huy Diễn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng


Thủ tục cấp Passport tại Long An

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Long An : Phòng  quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Long An: Châu Văn Giác 2, Tân An, Long An


Thủ tục làm Passport tại Nam Định

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Nam Định : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Nam Định: 117 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định


Thủ tục cấp hộ chiếu tại Nghệ An

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Nghệ An : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Nghệ An: Đào Duy Từ , Trường Thi, Vinh, Nghệ An


Thủ tục xin cấp hộ chiếu ở Ninh Bình

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Ninh Bình: Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Ninh Bình: Đ/viện Quân Y 5 (nk) Thị xã Ninh Bình, tỉnh  Ninh Bình


Thủ tục cấp hộ chiếu tại Ninh Thuận

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Ninh Thuận được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.


Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Phú Thọ

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Phú Thọ được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Phú Thọ hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.


Thủ tục cấp Passport ở Phú Yên

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Phú Yên : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Phú Yên: 248 Trần Hưng Đạo, 4, Tuy Hòa, Phú Yên


Thủ tục cấp hộ chiếu tại Quảng Ninh

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Quảng Ninh: Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh