Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Tĩnh

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Tĩnh: Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh: Số 4, Nguyễn Thiếp, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh


Thủ tục cấp Passport tại tỉnh Hải Dương


Thủ tục làm hộ chiếu tại tỉnh Hậu Giang


thủ tục cấp hộ chiếu tỉnh Hòa Bình

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Hòa Bình được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Hòa Bình hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh


Thủ tục xin cấp hộ chiếu ở Hưng Yên

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Hưng Yên : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hưng Yên: Hồ Bán Nguyệt, đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên


Thủ tục xin cấp hộ chiếu Khánh Hòa

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Khánh Hòa : Phòng  quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Khánh Hòa: 5 Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Thủ tục cấp hộ chiếu tại Kiên Giang

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Kiên Giang: Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Kiên Giang; số 2 Lý Thường Kiệt thành phố Rạch Giá


Thủ tục làm hộ chiếu tại Kom Tum

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Kom Tum: Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Kon Tum : số 198 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum


thủ tục xin cấp hộ chiếu ở Lai châu

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Lai Châu được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh


Thủ tục làm Passport tại Lạng Sơn

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Lạng Sơn : Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn: Hoàng Văn Thụ Thành Phố Lạng Sơn